Farabi Değişim Programına İlişkin Karar

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca;

Farabi Değişim Programının 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılmayacağı Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 02.11.2022 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

16 Aralık 2021
1.586 kez görüntülendi
Öğrenci Destek Hattı